مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ این شرکت، با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نماینده صاحبان سهام و همچنین حسابرس و…

ادامه مطلب