شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا در نظر دارد بهره برداری و مدیریت مرکز ارتباط با ذینفعان (SRM) خود را از طریق برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای QBS تامین نماید. لذا از شرکت های ارائه دهنده خدمات مذکور با شرایط ذیل دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اسناد مرتبط با توانمندیها و سوابق کاری و اجرایی خود را با قید عبارت «جهت شرکت در فراخوان مرکز SRM» به آدرس تهران،خیابان پاسداران،خیابان حجت سوری،پلاک پنج، دبیرخانه مرکز حراست آتیه صبا کدپستی ۱۹۴۶۸۱۳۱۹۳ تحویل دهند.
شرایط لازم برای حضور در مناقصه:
• دارای تجربه و سابقه فعالیت کافی در زمینه مورد آگهی.
• دارای گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک.
• توانایی ارائه نرم افزار مناسب برای اداره مرکز ارتباط با ذینفعان.
بدیهی است این شرکت در مرحله اول پس از بررسی و ارزشیابی مستندات دریافتی نسبت به انتخاب شرکتهای صاحب صلاحیت اقدام نموده سپس برای دریافت اسناد RFP مناقصه از واجدین شرایط دعوت به عمل خواهد آمد.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست